P.E Blomstedt

Pauli Ernesti Blomstedt (1900-1935) var en av de största företrädarna för funktionalismen i Finland och trots sin tidiga bortgång hade han ett starkt inflytande över den samtida stadsplaneringsarkitekturen i landet och modern finsk arkitektur.

Blomstedt utbildade sig till arkitekt och tog examen från Helsingfors tekniska högskola 1922. Där träffade han även sin blivande fru, Märta von Willebrandt, och tillsamman startade de en arkitektbyrå 1926. 

Under 1920-30 talet deltog han i alla stora och viktiga arkitekturtävlingar men hans verk uppfattades som för moderna för tiden. Det finns över 450 ritningar av verk men endast sju förverkligades under hans korta livstid. Hans mest kända verk är Unionbankens huvudkontor i Helsingfors, Hotell Pohjanhovi i Rovaniemi och kyrkan i Kannonkoski.

Med sina skulpturala möbler med stålrörsram representerade han den modernaste dåtida formgivningen och hans möbler har behållit sin modena skönhet genom årtionden.

Unionbanken i Helsingfors
Hotell Pohjanhovi i Rovaniemi
Kyrkan i Kannonkoski